Gondviselő jó Atyám

1. Gondviselő jó Atyám,
Mindig annyi jót adsz nékem!
Azt mind el sem mondhatnám,
Amit eddig tettél vélem.
Nincs atya, ki úgy szeret,
Mint te szeretsz engemet.

2. Ez a gyermeksors mily jó,
Ilyen senki másnak nincsen!
Oltalmad oly nyugtató,
Ennek örvend folyton szívem.
Nincs atya, ki úgy szeret,
Mint Te szeretsz engemet.

3. Jóságodban elküldted
Hozzám Fiad és Szentlelked.
Megtanítja lelkemet,
Hogy Atyának hívjon téged.
Nincs atya, ki úgy szeret,
Mint Te szeretsz engemet.

Home


Next song