Aki már újjászületett

1. Aki már újjászületett,
Hőn szereti az Istent,
Hiszen tőle nyert életet,
Megtesz ő érte mindent.
Előtte Isten az első,
Hogy néki éljen az a fő,
Szent engedelmességben.

2. Aki már újjászületett,
Szereti a testvérét,
Kit szintén Isten teremtett,
S lelkébe véste képét.
Ellenséget az nem ismer,
De keresi, hol segítsen,
Szíve nem részrehajló.

3. Aki már újjászületett,
Elhagyja minden vétkét;
Nem óhajt semmi egyebet,
Csak Isten szent beszédét.
Az igéből vesz Új erőt,
Ez mindig boldogítja őt,
S így gazdagítja lelkét.

4. Aki már újjászületett,
A feddést nem utálja,
Elfogadja az intelmet,
Hisz az javát munkálja.
Jól tudja, hogy az intő szó,
- Mert szeretetből fakadó,
- Megtermi jó gyümölcsét.

Home


Next song