E világnak nagy zajában

1. E világnak nagy zajában
Gyakran el-elfeledem,
Hogy e földön csak zarándok,
Csak vándorút életem,
Ó, de aztán a belsőmet
Egy más érzés járja át:
Édes óhaj jön szívembe,
Vágyom egy szebb, jobb hazát.

2. Ama honba, drága honba,
Amely oly szép és örök,
Gazdag fényben, teljes üdvben,
Képzelet és ész fölött.
Ama helyre, hol a béke,
A nyugalom hona van,
Hol a vágyak teljesülnek
S otthont nyer a hontalan.

3. Hol a szívek dobogása
Boldogan összhangozik,
Örömérzet, rokonérzet
Soha el nem változik,
Hol egymásnak boldogságban
Örvendnek a seregek
S Istenüknek közös karban
Igaz hálát zengenek.

4. Eljő egyszer az az óra
És vele mind, ami jó,
Amikor a hitet s vágyat
Majd felváltja a való!
Eljön bizton, de addig is
Olyan édes e tudat,
Hogy a drága szép hazába
Ismerem már az utat.

5. Élő hittel, szeretettel
Lehet oda jutni fel,
Békességgel, türelemmel
Legyen telve a kebel.
Jézus az út, Ő az ajtó,
Benne bízom idelent,
És egykor majd örvendezve
Nála leszek mennybe fent!

Home


Next song