Mit Istenem kíván: legyen

1. Mit Istenem kíván: legyen!
Szent minden ő parancsa.
Mellettem áll küzdelemben,
Ha csüng bizalmam rajta.
Jól tesz vélem én Istenem,
Ha dorgál is kezével.
Ki benne él, hisz és remél,
Ó, azt nem hagyja ő el!

2. Az Isten váram, vigaszom,
Lelkem reménye, élte,
Ha le is sújt, megnyugoszom,
Nem zúgolódom érte.
Ő mondja ím: hajszálaim
Nála mind nyilván vannak;
Hű őrizőm, védelmezőm
Tüzében földi harcnak.

3. És ha e földnek árnyiból
Elszólít szent parancsa,
Én nyugton megyek, tudva jól,
Hogy úgy jó, mint akarja.
Szegény szívem elé viszem,
Ha int a búcsú innen,
Bűn és halál legyőzve már
Általad, ó, nagy Isten!

4. Most azt kérem, jó Istenem,
S hiszem, hogy teljesíted:
Ha sátánhad tör ellenem,
Segíts, hogy véled győzzek!
Küzdj mellettem, harcolj velem,
Így neved áldva lészen...
Szívem eseng, kérése szent;
Imámra te mondd: Ámen!

Home


Next song