Mennybéli felséges Isten

1. Mennybéli felséges Isten,
Akinek dicsőséged fenn,
Boldog lelkek seregitül
Láttatik véghetetlenül:
E teljes világ általad
/: Teremtetett, áll és marad. :/

2. Te, noha ily felséges vagy,
És erőd, méltóságod nagy,
De föld porait megtartasz,
És minket arra méltóztatsz,
Hogy fiaidnak hívassunk,
/: És Atyánknak imádhassunk. :/

3. Fiúi bizodalomban
Teeléd járulunk mostan
Szívbéli imádságunkkal
És hálaáldozatunkkal.
MI ATYÁNK, tiszteletünket,
/: Vedd kegyesen kérésünket! :/

4. A TE NEVED SZENTELTESSÉK,
Miközöttünk imádtassék!
Ó, Atyánk, velünk azt tegyed.
Hogy megismerjük szent neved;
Bölcs munkáidban szemléljünk,
/: Csak téged féljünk, tiszteljünk! :/

5. Gondolatunk és beszédünk,
Sőt a mi egész életünk
Úgy folyjék s úgy tündököljék,
Hogy mindenek megismerjék,
Hogy te vagy, szent Isten, Atyánk,
/: És minekünk te vagy példánk! :/

6. JÖJJÖN EL A TE ORSZÁGOD,
Töltse bé uralkodásod,
Ó, mi királyunk, e földet;
És szaporítsad sereged!
Drága Igédnek kész szállást,
/: Adj mindenütt szabad folyást! :/

7. Ha egyházad ellenségi
Azt igyekeznek rontani,
Te szállj egy táborba velünk,
És erősségünk légy nekünk,
Szégyenítsd ellenséginket,
/: Bírj és te vezérelj minket! :/

8. A TE AKARATOD LEGYEN E FÖLDÖN,
MINT A MENNYEKBEN;
Sőt a mi akaratunkat
Tetszésed után hordozzad,
Hogy szeressük, amit szeretsz,
/: De gyűlöljük, mit te megvetsz! :/

9. Engedjünk néked mindenben,
Te tudod, hogy jól mint legyen;
Ha velünk bánsz is keményen.
Szenvedjük azt is békében!
Mert tiéd testünk és lelkünk,
/: Nem hagysz te kétségben esnünk. :/

10. ADD MEG NEKÜNK KENYERÜNKET,
MINDENNAP eledelünket;
És viselj gondot éltünkről,
E mi halandó testünkről,
Szolgáltass jó egészséget,
/: Termő időt, békességet! :/

11. Áldásod szálljon mireánk,
Minden mi munkánkat te áldd;
A te javaiddal nékünk
Adj mértékletesen élnünk,
Rád nézve háládatosan
/: És másokra irgalmasan! :/

12. ÉS BOCSÁSD MEG BÜNEINKET,
Minden mi álnok vétkünket,
De nékünk azt is megbocsásd,
Mely örökségül reánk szállt;
Mind, amely rossz gyümölcsöket
/: A rossz fa bosszúdra termett! :/

13. Nézz szent Fiadnak vérére,
Minket ne vonj ítéletre,
És vétkeinkért meg ne feddj,
Sőt mindenekben megengedj,
AMINT MI IS MEGENGEDÜNK,
/: HA KIK' VÉTETTEK ELLENÜNK! :/

14. ÉS NE VIGY A KISÉRTÉSBE,
Mely rajtunk erőt vehetne!
Jól tudod, mely gyarlók vagyunk,
Sőt könnyen eltántorodunk.
MEGSZABADITS A GONOSZTÓL,
/: Ki lest hány nékünk akárhol! :/

15. Ha neked nagy dicsőséges,
Nekünk pedig épületes
A kísértőt ránk bocsátni,
Így hitünk próbára vonni,
Add nekünk a győzedelmet,
/: Megkoronázván hitünket! :/

16. Ha igaz hittel mi kérünk,
Meghallgatod könyörgésünk,
Hisz fiaid vagyunk néked,
Te néped és örökséged.
Jó Atyánkhoz a szükségben
/: Hogyne fordulnánk merészen? :/

17. Tégy velünk jól irgalmadban,
Hisz erre nagy hatalmad van;
Jóvoltod reánk tekintsen,
Sőt ínségünkben segítsen!
Jól tenni méltó tehozzád,
/: Ebből tér dicsőség reád. :/

18. Légyen neked magasztalás
És tőlünk nagy hálaadás,
MERT TIÉD AZ ORSZÁG, tiéd
A HATALOM ÉS DICSŐSÉG
E földön és a mennyekben,
/: MOST ÉS MINDÖRÖKKÉ, ÁMEN! :/

Home


Next song