Az Úristen Ádám atyánknak

1. Az Úristen Ádám atyánknak,
Kegyes vigasztalásnak:
Megígérte jövetelét a Messiásnak.

2. És az álnok kígyónak mondta
A szép paradicsomba:
Megtöri majd kevély fejed az asszony magva.

3. Megmondotta Bálám próféta:
Csillag kél e világra
A Jákobnak nemzetéből, világ javára.

4. Zsoltárokban szent Dávid ajka
Ekképp szólott biztatva:
Trónján majdan uralkodik királyi magva.

5. Ézsaiás így jövendöle:
Íme, Jesse gyökere
Vesszőt terem új virágnak nevelésére.

6. A vesszőnek drága virága,
Népek világossága,
Dávid magva: Megváltóul jött e világra.

7. Ám arról is megemlékezünk,
Bízó szívvel készülünk:
Eljön újra világ végén, s megítéltetünk.

8. Kérjük azért mindnyájunk Urát,
Lelkünk kegyes Bíráját,
Állítsa majd jobbja felől hívei nyáját.

Home


Next song