Örvendj és zengedezz

1. Örvendj és zengedezz, égi kar, ujjongó dallal,
Áldjad az Isteni megváltót víg énekszóval!
Mert földre jő, Mint rég várt Üdvözítő,
S Áldást hint sok lelki jóval.

2. Örvendj és zengedezz dicshimnuszt, föld minden népe,
Mert az Úr nem tekint vétkedre, s rád száll a béke!
Halld e jó hírt, Mit szerte égi szó hint:
Jön az Úr, s üdvösség véle!

3. Íme az Úr s király értünk e földre leszállott,
Testünket felvevé, melyben ő minket megváltott.
Áldjátok őt, Aki mint gyermek eljött,
S magával minket megáldott!

4. Jöttével megnyitá számunkra a mennyországot,
Aki őbenne hisz, az tarthat az üdvre számot.
Jézus az Út, Ki ezen jár oda jut,
Hol nyer örök boldogságot.

5. Kedves Immánuel, nálam is szüless meg újra!
Jöjj el, Ó, irgalom s éltemet térítsd jó útra!
Szívembe szállj, Mellém mint pártfogóm állj,
S kegyelmed indítson jóra!

Home


Next song