Bezárt ajtók, táruljatok

1. Bezárt ajtók, táruljatok!
A Király lép be rajtatok
Kegyelme fénykörében.
Ki a bűntől eltávozott,
S a halálból föltámadott,
Az látja Őt fenségben.
Várjad, Lássad: Dicsőn lépdel,
Fényességgel, Éjet oszlat,
Éltet, békét és vigaszt ad!

2. Ujjongással őt követi
Mindaz, ki néki köszöni
Rabsága megszűnését.
Ki vak volt, ím most újra lát,
A sánta dobja mankóját,
A holt megéled ismét.
Jézus Krisztus Erőssége,
Üdvössége Szenvedőknek,
Üdvöt váró bűnösöknek!

3. Megváltottak, ne féljetek!
Szent kötést tenni jöjjetek
Ővéle szívörömmel!
Őrá mindig számíthattok,
Ha lelkek üdvén fáradtok
Jó szóval, szent igével.
Hívek, Jertek, Hirdessétek,
Terjesszétek az örömhírt,
Minden szívnek drága gyógyírt!

Home


Next song