Keresztfán az Isten Fia

1. Keresztfán az Isten Fia,
Ott zokog, ott sír Mária;
Átkulcsolván a keresztfát,
Lelkét éles tőr hatja át.

2. Fájdalomnak éles tőre,
Ó, mint vérzik a szív tőle!
Én Uram, e gyötrő kíntúl
A kemény kő is megindul.

3. Jézus, értem csúffá lettél,
Sok bűnömért te szenvedtél!
Hadd gyógyuljak te sebeddel,
Bűneimet, Uram, vedd el!

4. Szeretetnek mély tengere,
Add, merüljön lelkem bele,
Hogy a szívem felbuzduljon,
S érted, Uram, lángra gyúljon!

5. Jézus Krisztus, én Királyom,
Ki függsz kínos keresztfádon:
Oltsd lelkembe a te lelked,
Megbocsátó nagy szerelmed!

6. Míg végszavad elhal lassan,
Bűneimet megsirassam;
Szent véred kiomló árja
Lelkem mossa meg tisztára!

7. Mint Te, tűrjek és szenvedjek,
Megbocsássak, megengedjek,
Ügyemet Istenre hagyjam,
Szent tetszésén megnyugodjam!

8. Már veled megfeszíttettem,
Nem én élek, Te élsz bennem,
Aki engem úgy szerettél,
Hogy értem halálra mentél.

9. Ha rossz napok jönnek reám,
Sűrű könnytől ázik orcám:
Könny záporán át is lássam
Irgalmadat ragyogásban!

10. Hogyha eljössz ítéletre,
Vigy át engem szebb életre;
Tekints rám irgalmassággal,
S koronázz meg boldogsággal!

Home


Next song