Vedd a Szentírást

1. Vedd a Szentírást
Gyakran, s benne lásd:
Az Úr mily szelíd volt és szent.
Mint volt a lelke Jósággal telve,
Minden gyarlóságtól, bűntől ment!

2. Hogy a kisdedek
Hozzá jöjjenek,
Lásd, mily kedvesen engedte!
Karját kitárta, Szívére zárta,
Áldó kezét mindre rátette.

3. Mily sok szenvedőt,
Bajjal küszködőt
Kíntól, bánattól megmentett;
Sok bénán, sántán, Ínséges árván
Szíve könyörülőn segített.

4. Bűnös lelkeket
S a megtérteket
Mindig szívesen ápolta;
Irgalma kútját, Üdvösség útját
Nékik készséggel megnyitotta.

5. Mint volt pásztora,
Őre, gyámola
Atyja rábízott nyájának!
Élet vizével, Üdvös igével
Nyújtott enyhet lelki szomjának.

6. Látván életét,
Sok-sok jótettét,
Útján járni most felbuzdulj!
Térdedre hullva, Hálákat mondva
Néki szívedet add zálogul!

Home


Next song