Eljött hozzánk az üdvösség

1. Eljött hozzánk az üdvösség,
Mely kegyelemből árad;
Jóra nincs bennünk tehetség,
Erőnk hiába fárad.
De a hit Krisztusra tekint,
Ki örök érdeme szerint
Közbenjáró lett értünk.

2. Mit a törvény rendelt nekünk,
Nem tudtuk betölteni;
S kárhozatot érdemeltünk
Mi, harag gyermekei.
A test és vér nem engedett,
A lélek sírva szenvedett,
S mi vesztünkbe rohantunk.

3. Sóhajtva hordtuk az igát,
És a haláltól féltünk;
De Isten elküldte Fiát,
Ki emberré lett értünk.
A törvénynek eleget tett,
És a veszélyből kimentett,
Kiengesztelt Istennel.

4. Vessétek le mindannyian
A gyötrelmes kétséget!
Maga mondja: "Bízzál, fiam,
Hited megtartott téged."
Mert a keresztség és a hit
Megnyitja a menny kapuit,
Hogy soha el ne vesszünk.

5. Hitből jön a cselekedet,
Hogy életünk betöltse;
Élő, igaz hit nem lehet,
Melynek nincs jó gyümölcse.
Megáld és megszentel e hit,
Jó Istenünkkel egyesít,
Szent, tiszta életet szül.

6. Dicsőség légyen Istennek
E drága ajándékért,
Atya, Fiú, Szentléleknek
Csodás nagy irgalmáért!
Hogy amint a jót elkezdte,
Azt bennünk el is végezze:
Szent neve legyen áldott!

Home


Next song