Ó, egy a szükséges dolog

1. Ó, egy a szükséges dolog!
Add, Uram, megértenem!
Minden más, akármint ragyog,
Csak súlyos teher nekem,
Mely szívemet felzaklatja,
Nyugodalmát meg nem adja.
Csak egy, ami szükséges,
Egy, ami üdvösséges.

2. Ha kívánod ezt megnyerni,
Hagyd el, mit e világ ád;
Új örömöd lesz ezernyi,
Keresd Isten országát!
A jó részre törekedjél,
Örök kincsed lesz Istennél;
Hogyha Jézust követed,
Nyugalmadat megleled.

3. Mária is élő hittel
Ím, a jó részt választá,
Midőn áhítatos szívvel
A Megváltót hallgatá.
Egész lelke rajta csüngött,
Benne talált békét, üdvöt;
S míg ott lábainál ült,
Szent szavában elmerült.

4. Uram, te vagy boldogságom,
Lábad nyomán üdv fakad.
Te vagy utam, igazságom,
Szent és bölcs minden szavad.
A te igéd örök élet,
Mindent megnyerek tevéled,
Csak szívből szeresselek,
És híven kövesselek!

5. Bűneimnek bocsánatát
Tőled ha megnyerhetem,
Szívem felejti bánatát,
Nyugalmamat meglelem.
Mindig kedved szerint élek,
Azért semmitől sem félek;
Jézus, te vagy váltságom,
Békém csak tőled várom.

6. Legyen bő kegyelmed rajtam,
Ó, én édes Jézusom,
Hogy dicsérjen éltem, ajkam,
S járjak üdvös, jó, úton!
Add erőd, Szentlelked nékem,
Te légy az én segítségem;
Bűntől vond el szívemet,
Áldd meg egész éltemet!

7. Jézus Krisztus, te egyedül
Légy az üdvöm, mindenem,
Vizsgálj engem szüntelenül,
Ne tűrj foltot lelkemen!
Hogyha járok tévösvényen,
Igéd jóra vezéreljen;
Légy enyém, s ez egy elég,
Mint legnagyobb nyereség!

Home


Next song