Szelídség győz

1. Szelídség győz!
S örökli már itt lent e széles föld terét.
Győztes csak az, indulattól ment, s követi mesterét!
Viszálynak, harcnak híve csak csúfos kárt arat:
Ám nemes lélek éke a szelídség marad.

2. Szelídség győz!
Megnyer sok ellenfélt önzetlen, jó szívvel.
Lecsendesít haragot, szenvedélyt a béketűréssel.
A testvér-gyűlöletből gyilkos harag fakad,
De a hívő jellemből a szelídség árad!

3. Szelídség győz!
Ebből merítsetek erőt e léten át!
Mesterünkhöz hasonlók legyetek, ő mutat jó példát!
A jóknak, gonoszoknak kegyet ad egyaránt,
S a megtérő latornak szelíden megbocsát.

4. Szelídség győz!
A lelki közösség szilárd alapja ez.
Felépül rá a szeretetegység s vezet békességhez.
Hol ezt a példát élik, ott nincs gyűlölködés,
S uralkodik mindvégig a testvéri érzés.

Home


Next song