Ó, mily nagy öröm közelséged

1. Ó, mily nagy öröm közelséged!
Nem ad ily gyönyört a világ.
Ki akarna elhagyni téged,
S nem inni a menny italát?
Ó, Urunk tekints most e nyájra,
Egy szívvel áldunk tégedet:
És kéz a kézben magasztalva
Zeng ajkunk hálaéneket!

Home


Next song