Ó, seregeknek Istene

1. Ó, seregeknek Istene,
Mely kedves gyönyörűsége
A te szerelmes hajlékidnak!
Az én lelkem fohászkodik,
Tornácodba kívánkozik.
Ó, Istene a magasságnak!
Áhítozik testem, lelkem
Tehozzád, élő Istenem!

2. A verébnek is van fészke,
És honában költ a fecske.
Én királyom, hűséges Isten:
Hol vannak az oltáraid
És szentséges hajlékaid,
Hol dicsérettel felségesen?
Mert boldog az olyan ember,
Ki téged házadban tisztel.

3. Mi erős pajzsunk, Úr Isten,
Nézz fölkentedre kegyesen,
Hogy kívánkozik lelkem hozzád!
Jobb egy nap a te házadban,
Mint ezer hitlen sátrában:
Mert kapun-álló lennék inkább
A te házad tornácában,
Mint laknék gonosz sátrában.

4. Mert minékünk fényes napunk
Az Isten, és a mi pajzsunk,
Nagy dicsőséggel szeret minket.
És kegyelmes mindazokhoz,
Kik hívek az ő útjához:
Sok javaival áldja őket,
Boldog az ember éltében,
Ki bízik az Úr Istenben.

Home


Next song