Ülj a jobb kezem felől le

1. „Ülj a jobb kezem felől le,
Minden szolgáim fölébe!"
Így szólt Isten a Fiúhoz,
Akit fölemelt a trónhoz.
„Átadom a kormánypálcát,
Hogy ne légyen senki hozzád,
Hasonló mennyen, sem földön,
S uralkodj most és örökkön."

2. Jézus a mennyben fenn trónol,
Néki mindenki meghódol.
Ő jött hozzánk e világra,
Testet öltözvén magára.
Ember volt Ő valóságos,
Csakhogy nem bírt álnokságot,
Próféták Ő róla szóltak,
S megölték a lelki holtak.

3. Ő az időknek Királya
El nem tűnő nap világa;
Pap, ki minket képviselhet,
Örök-haláltól megmenthet.
Isten és ember közt állva,
A kárhozatot hátrálja.
Istentől kapott hatalmat,
Örökkön örök uralmat!

Home


Next song