Fegyverkezni, keresztyének

1. Fegyverkezni, keresztyének!
Zsákmányra készül ellenségtek,
A sátán kíván titeket!
Készen légyen Úr igéje
És bátran sújtsatok feléje
E fegyverrel, s ne féljetek!
Ha az feléd rohan Immánuel itt van,
Jézus Krisztus, Az erős hős, Az a ki győz
Vele megtartjuk a mezőt!

2. Harcolj a kívánság ellen,
Légy hős és győzedelmes ebben,
Az Úr kegyét használva itt!
Légy erős az Úr nevében
S ne ingadozz a harc hevében,
Mutasd meg hogy mit tud a hit.
Erőd ha fogyni kezd,
Szemed a célra vesd.
Ott az öröm! Tehát rajta. Fel a harcra.
Kész a korona számodra!

3. Jézus erősítsd tiéid.
Hogy megállhassanak mind végig,
És küzdvén győzők legyenek.
Adj minekünk újult éltet,
Hogy társaloghassunk Te véled,
Élvén mindig szent életet.
Öntsd ki ránk szellemed.
Melyből a szeretet Szívünkbe jő.
Hogy ezzel én Legyek övé
Élet-halálban s örökké.

Home


Next song