Föl testvérek, jertek

1. Föl testvérek, jertek,
Föl a szent munkára!
Itt a szeretet országa.
Ím a Mester itt van,
Szeretni tanuljunk,
Gyakoroljuk abban magunk.
Ó, menjünk! Mesterünk
Kövessük mindenben,
Igaz szeretetben.

2. Megbocsátni vétket,
És azt elfelejtni,
Nem tudta úgy azt más senki,
Mint az Üdvözítő,
Magát odaadta
Ellenségiért halálra.
Vétköket, Ó, nagy kegy,
Örökre elvetted,
Egész eltemetted!

3. Lelkünk ellensége,
Hogyha szívetekbe
Kelt gyanút, haraggal egybe,
Meg ne tűrjétek azt;
S addig ne várjatok,
Hogy a nap lemenjen rajtok.
Rontsuk hát, Igáját,
Az ellenkezésnek,
Melyek botrányt szülnek.

4. Saját igazságod
Ne tartsd folyton jónak,
Add alá a másokénak,
Mert a hű szeretet
Elfedi a vétket.
Mérték nélkül ád türelmet.
Ó, szeress! Ó, szeress!
Hű szeretetedet
Naponként élesszed!

5. Abba! kedves Atya;
Fiú és Szentlélek,
A bűneinktől mentsél meg!
Látszat és hamisság,
Gőg és önszeretet,
Halva légyen minden vétek!
Szégyenül Ellenünk,
Téged, ha ismerünk,
Tisztelünk s szeretünk.

Home


Next song