És megzendül az Úr hangja nagy hatalommal

/: És megzendül az Úr hangja nagy hatalommal
Felhangzik királyi szózata
Összegyűjti az Ő népét
Messze földről vezeti haza. :/

Refrén:
/: Az Úrnak népe Izráel,
Az Úrnak népe Izráel.
Nem felejti övéit és nem hagyja el,
Mert szeme fénye Izráel. :/

A Pásztor hangját meghallják a vakok, s látnak
A bezárt fülek megnyílnak.
A sánták táncot járva dicsőítik Őt,
S a néma ajkak új dalt dalolnak.

Az Úr kinyújtja kezét, és nincs többé gonosz,
Az emléke is ködbe vész.
Virágzik a puszta, visszhangozzák a hegyek
A megváltottak hálaénekét.

Home


Next song