A gyenge szól: Erős vagyok

A gyenge szól: Erős vagyok!
Mert az Úr Szelleme megerősített engem.
És a szegény felkel, így szól:
Örökségem az Úr, Benne gazdaggá lettem!

Égjen most újra az a láng
A tűz, mely mindent eléget Jézusért.
A mennyel együtt hirdetem: Te vagy a Szent!

Szeretünk Téged, imádunk Urunk,
Te vagy Istenünk, napunk és pajzsunk.
Elküldted Fiad, hogy vigye keresztjét,
Ő bűnhődött minden bűnünkért.

Szeretlek Uram, imádlak Jézus,
A remény tüze ég, hitem szárnyat bont.
Fogadd el tőlem egész életem,
Téged magasztal minden bennem.

Hadd ragyogjon szent néped,
Mint fényes menyasszony, ahogyan megálmodtad.
Hogy nemzetünk megismerjen,
Tékozló fiúként Hozzád vissza érkezzen.

Home


Next song