Betlehemben réges-régen

1. Betlehemben réges-régen
volt egy barlangistálló.
Nem volt néki ékessége,
ellepte a pókháló.
/: Egyszer mégis híres lett,
Jézus abba' született. :/

2. Angyal vitte a hírt széjjel
pásztoroknak éjszaka,
Megtudták, hogy Betlehemben
hol a Krisztus jászola.
/: Többé egy sem szendergett,
Krisztust nézni mind elment. :/

3. Mindent szépen, jól megnéztek,
Józsefet és Máriát,
Csodálták a kis csöppséget,
jászolban az ég Urát!
/: Angyaltól csak rettegtek,
békét Jézusnál leltek. :/

4. Jászoltól a keresztfáig
harminchárom év telt el,
Akkor vitte lelkünk vétkét
keresztfára örökre.
/: Jöjj hát bűnös, örvendezz,
vedd át tőle üdvödet! :/

Home


Next song