Nem tudom mért szeret engem?

1. Nem tudom mért szeret engem?
Nem tudom mért jött el?
Meghalt értem, hogy életem legyen.
Hála Néki mindörökké!

2. Hol lennék most, ha nem szeretne Jézus?
Hol lennék most, ha nem jött volna el?
Örök halál, sötétség várna én reám! Eljött értem, megváltott engem!

Elhagyta értünk égi trónját, elhozta közénk az Ő országát!
Bár megölték, Ő feltámadt és él!
Hála Néki mindörökké!

Home


Next song