Laudă pe Domnul suflete

1. Laudă pe Domnul suflete,
La tronul Său proșterne-te,
Laudă-L în rugă și în cânt,
Pe Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt

Laudă-L în zori și pe-nserat
Pe Cel ce har divin ți-a dat!
Cântă din toată inima
Slava, iubirea, mila Sa

2. Duh de viață ai primit,
Asemenea te-a întocmit;
Ți-a dat prin jertfă pacea Lui
Și moștenirea cerului

3. Domnul te scapă de cel rău,
Te izbăvește-n ceasul greu
Cu bucurie și sfânt har
Îți umple-al inimii altar

Home


Next song