Sfânt e, sfânt e

1.Sfânt e, sfânt e, sfânt e Dumnezeu
Veşnic popoare, daţi-I onoare!
Munţi şi mare vă cutremuraţi
Şi voi dealuri strigaţi-i: Amin!
Ce milostiv şi atotputernic
Este Iehova, Domnul cel veşnic!

Refren:
Sfânt e, sfânt e,
Sfânt e Dumnezeu!
Şi voi dealuri strigaţi-I: Amin!

2.Laudă! Cinste! Domnului să daţi!
Servii Săi cei sfinţi,
Vestea să duceţi,
Focul sfânt al Duhului purtaţi,
Pe altar iubire aprindeţi
Lăudaţi-L îngeri mari şi puternici,
Fără de număr Lui vă-nchinaţi

3.Sfânt e, sfânt e şi va fi în veci!
Hristos e Domnul, nu este altul;
Cu braţul Său a-toate-nvingător,
El zdrobeşte moartea şi iadul
Iar la-nviere, când ne-a chema,
Atunci văzându-L, Îi vom cânta:

Home


Next song