Măriți pe Domnul

1.Măriţi pe Domnul,
Căci El peste toate veghează!
El vi-e Părinte
Și El păsul vi-l înţelege!
Vă adunaţi,
Chitări şi harpe sunaţi:
Pe Dumnezeu Îl lăudaţi!

2.Măriţi pe Domnul,
El e, care totul conduce!
El ca pe aripi de vultur
V-a dus şi vă duce
El v-a ţinut
Pentru c-aşa I-a plăcut;
Spre voi El mila-Şi arată!

3.Măriţi pe Domnul
Pentru dragostea Lui cea mare,
De care nimeni
A ne despărţi nu e-n stare!
Căci Dumnezeu a dat
Chiar pe Fiul Său,
Ce scump Îi suntem noi oare?

4.Măriţi pe Domnul
Prin cântări cu voce curată!
Cât ne-a iubit El,
De-am putea pricepe vreodată!
Tată, dorim, şi-acum
Și-n veci să mărim:
Iubirea Ta minunată!

Home


Next song