Cântați mărire lui Isus

1.Cântaţi mărire lui Isus! |:
Cerul, laudă pe El! :|
Laudă pe Domnul Savaot

Refren:
Şi-I cântă, |: cântă, cântă, cântă :|
Tu eşti Domn-Savaot!

2.Spuneţi aceasta voi martiri, |:
Cari pentru El v-aţi dat! :|
Lăudaţi odrasla lui Ișai

3.O, păcătoşi nemântuiţi, |:
Chemaţi sunteţi, veniţi! :|
Sufletele vă mântuie

Home


Next song