De noi fii slăvit

1. De noi fii slăvit Pentrual Tău Fiu iubit Ce pe crucea Golgotei Ca Miel Sa jertfit.

Refr.
Aleluia, slavă Ție! Aleluia, Amin! Aleluia, slavă Ție! Părinte divin!

2. De noi fii slăvit, Domnul nostru iubit, Căci prin jertfaȚi măreață Tu neai mântuit.

3. De noi fii slăvit, Sfinte Duh preaiubit Că viața cea nouă Tu neai dăruit.

Home


Next song