Te măresc de-acum, o, Doamne!

1. Te măresc de-acum, o, Doamne, Tu ești Salvatorul meu, Prin Golgota, pe vecie Mai făcut copilul Tău.

Refr.
O, Isus, Mântuitorul Sufletului meu sărman, Mai răscumpărat pe cruce,
Mai scăpat deal meu dușman.

2. Am umblat în întuneric, Multe eu am îndurat, Dar spre Tine, Doamne sfinte, Pașii mei sau îndreptat.

3. Viața miai scăpat din moarte, Ochii mei Tu mi iai șters Și pe drumul vieții sfinte, Tu mai pus și eu am mers.

Home


Next song