Atotputernic ești!

1. Atotputernic ești, o, Doamne, Tu Cel ce toate le-ai creat, Tu stăpânești pământ și mare Și Universul minunat; Măreață e a Ta putere, Ție Îți dau eu ascultare!

2. Înaltă Ție înțelepciunea, Ce legi precisea rânduit, Și frumusețe șiarmonie Tu lumii-ntregi ai dăruit; E minunatăa Ta lucrare, Ție mănchin, o, Doamne mare!

3. Nețărmurită Ție iubirea Ceai dovedito în Hristos Când săvârșit-ai mântuirea Chiar pentru cel mai păcătos; E glorioasăa Ta salvare, Fă săȚi slujesc cu consacrare!

Home


Next song