Domnul e sfânt

1. Domnul e sfânt, El e mare și drept, Lui măncred șiL slăvesc Necurmat.

Blând și măreț, Suferind pe Calvar, Peste toți harul șia revărsat.

Domnul e sfânt Și vrednic de slavă, Mare și drept en dragostea Sa! Toți întrun glas SăL laude pe Domnul, Să strigen cor: „Ce mare ești!“ „Ce mare ești!“

Home


Next song