Atotputernice Domn

1. Atotputernice Domn peste fire Ești din vecie Puternic și sfânt; Milă
ne-arată și dă mântuire, Pace revarsă Pentregul pământ.

2. Ești Dumnezeul drept, Fără schimbare, Al Tău Cuvânt e iubire și har;
Iartă-ne, Doamne Și dă-ne scăpare, Pe drumul greu luminează-ne iar.

3. Poporul Tău Acum Te preamărește, Toți așteptăm grabnic, Doamne, să vii; Gloria Ta peste noi strălucește, Ești Tatăl nostru iar noi ai Tăi fii. Amin!

Home


Next song