Te înalț Doamne, pururi!

1. Te ’nalț Doamne, pururi, Căci mai ridicat, Pe vrăjmași să râdă
Tu nu iai lăsat. Am strigat spre Tine, Doamne-ndurător;
Tu mai scos din groapă, Nai lăsat să mor.

2. Sufletul meu, Doamne, Din mormânt lai scos, Mai adus la viață
Dintre morți de jos. Domnului cântațiI, Voi, cei preaiubiți,
Și slăvituI nume Veșnic săL măriți!

3. Doar o clipă ține El mânia Sa, ÎndurareaI, însă, Toată viața ta.
Seara vine plânsul Chinului amar, Dimineața vine Veselia iar.

4. Pentru ca și duhul, Și inima mea Pururea săȚi cânte, Mute să nu stea,
Doamne, Domnul slavei, Eu cât voi trăi Ne-ncetat pe Tine
Te voi preamări!

Home


Next song