Ce nume minunat

1. Ce nume minunat, ce nume minunat, Ce nume minunat este Isus! El este Domnul meu,

A toate Creator, Ce nume minunat este Isus! El e Păstorul, e Stânca cea tare, Atotputernic e! SăI dăm cinstire, slavă, mărire. Ce nume minunat este Isus!

Home


Next song