Cunosc un Nume

1. Cunosc un Nume Mai presus de ceruri: Ne e dat ca Salvator. Slăvirea Lui răsunăn toată lumea: E Isus, Mântuitor.

Refr.
Nume mai presus de orice nume, Eal Domnului slăvit Isus, În nici un nume nu e mântuire, Ea e numai în Isus.

2. Isus e darul dragostei divine Pentru sufletul pierdut, Iar omul păcătos la El când vine E primit numaidecât.

3. La Domnul orice om trudit găsește Pace și odihnăn dar; Chiar dacă lumeantreagăl Părăsește, Domnui dă cerescul har.

Home


Next song