Minunat e Domnul

1. Minunat e Domnul, El, Lumina mea. Nețărmurităi dragostea Cea copleșit toată viața mea; Imnuri din cer eu voi cânta Despre Domnul meu.

2. Eu sunt astăzi liber, Domnul ma iertat, Din întuneric ma scăpat Dândumi în dar însăși viața Sa; El mă va ducen slava Sa, Isus, Domnul meu.

3. Despre Domnul slavei Veșnic voi cânta. Spune-voi la împovărați Cum pot fi liberi, răscumpărați; Tot ceam primit voi folosi Pentru Domnul meu.

Home


Next song