Lauda pe Domnul, suflete

1. Laudă pe Domnul, suflete,
La tronul Său proșterne-te,
Laudă în rugă și în cânt
Pe Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt!

Laudă-L în zori și pe-nserat
Pe Cel ce har divin ți-a dat,
Cântă din toată inima:
Slava, iubirea, mila Sa.

2. Duh de viață ai primit,
Prin harul Său tea înnoit,
Ți-a dat prin jertfă pacea Lui
Și moștenirea cerului.

3. Domnul te scapă de cel rău,
Te izbăvește-n ceasul greu,
Cu bucurie și sfânt har
Îți umple-al inimii altar.

Home


Next song