Veniți să cântăm

1. Veniți să cântăm Slăvind pe Isus Și să lăudăm Pe Tatăl de sus. SăI dăm Lui onoare
Și toți săL slăvim, În sfântaI splendoare Pe El săL mărim.

2. Vorbiți deal Său har, Vestiți mila Sa Și cum pe Calvar Șia dat viața Sa Pe noi să ne scape De veșnicul chin Făcându-ne parte De harul divin.

3. O, Doamnendurat, Noi Te lăudăm, Din cuget curat Mereu Îți cântăm; Căci mareaȚi iubire, Suprem legământ, Creazănfrățire Prin Duhul cel Sfânt.

Home


Next song