Veniți, cântați

1. Veniți, cântați că Dumnezeu Mult nea iubit; Săltați cu toți căn harul Său El nea iubit. Din somnul morții vă sculați, Milandurarea Lui căutați, În harul Lui vă bucurați! El nea iubit.

Refr.
El nea iubit, El nea iubit, Veniți, cântați că Dumnezeu Mult nea iubit.

2. Vestiți cu toți că Dumnezeu Mult nea iubit; El a venit din cerul Său Că nea iubit. Domnul Isus Sa întrupat Și pentru noi mult a răbdat; Suntem prin har pe veci salvați! El nea iubit.

3. Săltați voi cei răscumpărați Că nea iubit; Pe Domnul slavei lăudați Că nea iubit. El este Soare minunat, Mântuitor glorificat, Atotputernic Împărat! El nea iubit.

Home


Next song