Astăzi fraților să mergem

1. Astăzi fraților să mergem
Într-un suflet, într-un gând
Să-nălțăm o rugăciune
Lui Isus, îngenunchind,
Să-I cântăm un imn de slavă
Căci ne e Mântuitor
Și pe inimile noastre
Toarnă foc izbăvitor.

2. Râvna și credința noastră
Lui Isus le-am închinat,
În oștirea Sa divină
Credincioși ne-am înrolat;
I-am promis în veci credință
Și în slujba Lui ne-am pus;
De vom șovăi vreodată,
Să ne sprijini Tu, Isus!

3. Să-L iubim și noi pe Domnul
După cum El ne-a iubit,
Ca apostolii, odată,
Să-L urmăm necontenit.
Să iubim chiar pân’ la jertfă,
Fără al răsplății gând
Ca Isus Mântuitorul
Când murea pe cruce blând.

Home


Next song