Privegheați și vă rugați întruna

1. Privegheați și vă rugați întruna,
Domnul vine în curând!
Vor păși atunci cu El în slavă
Cei ce-așteaptă-n rugă stând.

Să te rogi fără-ncetare
Așteptând pe Domnul tău,
În curând El vine-n slavă
Să ne ia la tronul Său!

2. Privegheați și vă rugați întruna,
Că cel rău e neadormit,
Îmbrăcați în haină a dreptății
C-en Isus am dobândit.

3. Privegheați și vă rugați întruna,
De păcat să vă feriți,
Văntăriți cua Duhului putere
Și la luptă iar porniți!

4. Privegheați și vă rugați întruna,
Domnul vă va da răspuns,
Ca în harul Lui mereu să creșteți
Până veți ajunge sus!

Home


Next song