O, deaş avea eu limbi o mie

1. O, deaș avea eu limbi o mie Și mii de buze să cuvânt Pe tonuri mii o armonie Spre slava Celui pururi sfânt, Iaș mulțumi de cea făcut Cu mine, fiul cel pierdut.

2. O, dear suna al meu glas tare, Să se audă pân’ la cer, Căci sângelemi cantro vâltoare Se zbate, Doamne, când Te cer. Dear fi întreagă viața mea Un imn spre închinarea Ta!

3. De ce tăceți, cântări de slavă? Mai sus, mai sus, zburați mai sus! Aduceți veșnică cinstire Și mulțumire lui Isus. Și sufletul, și trupul meu Serveascăn veci pe Dumnezeu.

4. Cânta-voi imnuri Ție, Doamne, Cât voi putea rosti cuvânt; Și jertfa bucuriei mele Țiaduc cât voi fi pe pământ. Când buzelemi nor mai putea, Suspinul meu Tea lăuda!

Home


Next song