Tu, Cel mai sfânt și preaînalt

1. Tu, Cel mai sfânt și preaînalt, O, Doamne Dumnezeu,
Cel peste toate înălțat, Venim la Tronul Tău.
Deși simțim că slabi suntem, În Tine bucurie-avem,
Că ești măreț și glorios, Cuvântul Tău L'ascultă toți;
Primește-ne acum ’naintea Ta!

2. Noi știm că suntem păcătoși, Ce mult Te-am întristat;
Doar prin iubirea lui Hristos, Iertarea Ta ne-ai dat.
Noi prin Isus am fost salvați, În sfântu-I nume stăm plecați.
Cu cinste înaintea Ta, Voioși, Părinte, vom cânta,
O, Doamne, vrem pe veci Să fim ai Tăi!

3. Noi suntem fericiți, voioși, Isus e azi pe Tron,
Deși disprețuit de toți, El e-al măririi Domn!
E ziua biruinței Lui, Nimic nu stă în calea Lui.
Trimite, Doamne-al Tău Cuvânt Și roada ia-Ți de pe pământ!
O, Doamne, vrem pe veci Să fim ai Tăi!

Home


Next song