În fața tronului de sus

1. În fața tronului de sus Eu am un bun apărător, Un mare Preot, pe Isus În care aflu ajutor.
Săpat eu sunt pe mâna Sa Și pea Lui inimă sunt scris În ceruri stă Domnul, gloria Sa,
Pârâșul meu a fost învins, Pârâșul meu a fost învins.

2. Satan când mă va acuza Spunândumi că sunt vinovat, Privesc la Domnul, Stânca mea
Cea șters pe cruceal meu păcat. Fiindcă Domnul a murit, Eu am ajuns neprihănit;
Dreptatea sa îndeplinit, Prin moartea Lui sunt mântuit, Prin moartea Lui sunt mântuit.

3. Și iată Mielul înălțat, Cel nepătat, neprihănit, Cuvântul viu și întrupat E Rege al regilor slăvit. Unit cu El nu voi muri, Cu sânge ma răscumpărat; Voi fi cu El în veșnicii,
Cu Domnul meu glorificat! Cu Domnul meu glorificat!

Home


Next song