Veniți, că totui pregătit

1. Veniți, că totui pregătit La marea sărbătoare, Prin porți deschisea năvălit Lumina Lui de soare. O, suflete, priveșten sus La slava blândului Isus, Găseșteți mângâierea.

2. De ce să rătăcești pribeag Peatâtea căi străine Și sufletul săl chinuiești Cun foc ce arden tine? Gândește-te la starea ta, Apleacă-te smerit și bea Din limpede fântână.

3. O, Doamne, cum să mai amân Cereasca Tandurare, Și mila și răbdarea Ta, Și blânda Ta chemare?! Cu sufletul împovărat, Cuntregul cuget aplecat, Mănchin dea pururi Ție!

Home


Next song