Ce mare har să poți vedea

1. Ce mare har să poți vedea Cu ochii tăi lumina, Dar mult mai mare har tu ai Când ție iertată vina. Ce mare har, ce mare har, Să ai iertată vina.

2. Ce mare har să poți sauzi Cua ta ureche cântul, Dar mult mai mare har tu ai Când poți s-auzi Cuvântul. Ce mare har, ce mare har, S-auzi tu azi Cuvântul.

3. Ce mare har să poți să guști Din roade de tot felul, Dar mult mai mare har tu ai Când guști ce bun e Domnul. Ce mare har, ce mare har, Să vezi ce bun e Domnul.

4. Ce mare har, ca mirosind Parfum de flori frumoase Să răspândești mereu în jur Miresme sfintealese. Ce mare har, ce mare har, Să răspândești miresme.

5. Ce mare har să crezi în El Văzându-L ca și Toma, Dar e mai mare har să crezi Deși nu-L vezi acuma. Ce mare har, ce mare har, Să crezi în El acuma.

Home


Next song