Dreptatea şial Lui sânge

1. Dreptatea șial Lui sânge sfânt Haina de glorie îmi sunt; Eram la moarte osândit Dar azi spre cer merg fericit.

2. În fața Ta când voi sosi Nimeni nu mă va osândi; Iertarea Tu, Isus miai dat, De teama morții sunt salvat.

3. Isus, măritul Salvator E azi în cer Mijlocitor, Oferă încă al Său har Prin sângele de pe Calvar.

Home


Next song