Prin har, Tu, Doamne

1. Prin har, Tu, Doamne, Mai zidit ca să Te-nalț pe Tine. Șin toate ce miai dăruit Tu să Te vezi mai bine.

Refr.
Mai făcut lucrarea Ta, Doamne, pentru veci așa Să Te bucuri Tu de ea; Necurmat, necurmat, Să Te bucuri Tu de ea.

2. Să fiu spreal Tău folos deplin, SăȚi ai plăcerean mine; La tot cemi spui să zic „Amin“ Și să Te-nalț pe Tine!

3. O harfă veșnică miai dat Cu strunen veci divine, Șin cântecul ei minunat Să Te înalț pe Tine.

4. Acesta este rostul meu Și vreau săl știu mai bine, Ca pretutindenea mereu Să Te înalț pe Tine!

Home


Next song