Domnul Isus peste tot

1. Domnul Isus peste tot va domni În universul infinit. Și pacea Lui va stăpâni Peste pământul înnoit.

2. Și voi, popoare, veniți să cântați NumeleI sfânt și glorios; Mireasma Lui voi o purtați, MărturisinduL pe Hristos.

Home


Next song