Cear fi făpturami fără Tine

1. Cear fi făpturami fără Tine, Mântuitorul meu slăvit? Ceaș fi de nai fi Tu în mine Cu harul Tău nemărginit? Aș fi un bulgăre de gheață, Un chip de humă fără viață, O stâncănvăluită-n ceață Șio noapte fără dimineață.

2. Aș fi un far fără lumină, Pustie de nisipuri plină, Cu vânturi fără de odihnă, Cu șerpi și scorpii cenvenină; Aș fi o albie uscată Pe undea fost un râu odată, O frunză smulsă și purtată Fără de scop, prin lumea toată.

3. Așa aș fi, dar slavă Ție! Tumi ești a vieții bogăție, Comoara harurilor vie Ce mă inundă pe vecie; Eu naș ști azi cei strălucirea Viețiin mii și mii de fețe Și naș fi cunoscut iubirea Cunfiorări și frumusețe.

4. De nai fi fost Tu, Bunătate, Începătorule a toate, Cu taineadânci și minunate, Ce totul vrea și totul poate; Tu mai suit în slăvi divine Din locuntunecatei tine, Isuse, sunt ce sunt prin Tine, Șiacum, șin veacul care vine!

Home


Next song