Am auzit o veste

1. Am auzit o veste Că Isus veni din slavă Și la Golgota în locul meu A fost crucificat; El mia luat povara Și mia dat în dar iertarea, Prin jertfa Lui victoria Deacum am câștigat!

Refr.
Victoria în Isus, Mi-a dat azi salvarea, Cu sfântul Său sânge
El ma răscumpărat; Întreaga mea iubire Doar Lui i se cuvine, În El am victoria, Spălat sunt de păcat!

2. Am auzit de Domnul, De puterea Lui cea mare, Cum pe cei bolnavi ia vindecat, Pe morți ia înviat; Eu am strigat: O, Doamne, Te îndură și de mine! Șin viața mea victoria Isus a câștigat!

3. Am auzit că Domnul Mia zidit o casăn ceruri Șin acel locaș de străluciri La masa Lui vom sta; Cu îngerii în coruri În mărireI vom da slavă Și cântecul victoriei Atunci îl vom cânta!

Home


Next song